Opening schoolbibliotheek op VSO De Zwaai

De bibliotheek is er voor iedereen

 

Opening schoolbibliotheek op VSO De Zwaai

Drachten, 15 februari 2024 - Op donderdagochtend 15 februari is een door Bibliotheek Drachten bij VSO De Zwaai ingerichte schoolbibliotheek officieel geopend. De school aan de Splitting in Drachten heeft als eerste school voor speciaal onderwijs in Smallingerland gebruik gemaakt van een landelijke impulsregeling. Met deze regeling is deelname aan de Bibliotheek op school nog laagdrempeliger geworden. Naast een boekencollectie worden leescoördinatoren getraind, en adviseert en ondersteunt Bibliotheek Drachten het leesteam van de school. Ook hoort het schoolbezoek van een schrijver bij het pakket.

Bij de opening heetten Bertha Breeuwsma, directeur VSO De Zwaai, en Rien Vrijenhoek, directeur Bibliotheek Drachten|Smallingerland, de aanwezigen welkom. Twee leerlingen knipten samen een feestelijk lint door. Breeuwsma: “Het is een unieke kans om vanuit het project ‘de bieb op school’ en De Zwaai samen te werken aan de leesontwikkeling van onze leerlingen. Zo is er elke dag aandacht voor (vrij) lezen in de klas. Dit om in de eerste plaats het leesplezier te bevorderen en daarmee ook de woordenschat en taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten. In onze nieuwe schoolbibliotheek vind je een gevarieerde en actuele boekencollectie. Voor elk wat wils!”

Daphne de Boer, de leesconsulent die De Zwaai helpt, traint en adviseert namens Bibliotheek Drachten: “Met de Bibliotheek op school gaan we altijd een meerjarige samenwerking aan met een school. Dat betekent niet alleen dat er een up-to-date collectie in hun bibliotheek staat, maar ook dat je de docenten leert hoe zij met diverse werkvormen het lezen kunnen stimuleren. Hierin is borging van het lezen binnen de organisatie van groot belang”. Bibliotheekdirecteur Vrijenhoek is verguld met de opening: “De bibliotheek in Drachten is er voor iedereen. Dat zie je terug in onze collectie en onze activiteiten. Het betekent ook dat we er zijn voor leerlingen van alle typen scholen”.

 VSO De Zwaai maakt gebruik van de eerste impulsregeling vanuit het Masterplan Basisvaardigheden van het ministerie van OCW. Deze was er om 780 nieuwe basisschoollocaties aan te sluiten bij de Bibliotheek op school (dBos). Inmiddels is een tweede impulsregeling van kracht. Hierbinnen is er naast financiering voor het opstarten van nieuwe locaties ook geld voor bestaande dBos-locaties. Deze ‘doorontwikkelgelden’ worden toegewezen door Stichting Lezen.


De Leeuwarder Courant schreef er een mooi artikel over:


Opening dBos op VSO De Zwaai

foto's Bibliotheek Drachten