ANBI

ANBI-Status

Bibliotheek Drachten | Smallingerland heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dat betekent dat u een schenking of erfenis met 25% extra kunt aftrekken van de belasting. Bedrijven kunnen een gift met 50% extra aftrekken van de vennootschapsbelasting. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.


Wilt u de Bibliotheek steunen met een bijdrage? Neem contact met ons op óf maak het bedrag direct over op rekeningnummer NL48 RABO 0 369 0714 84 t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek | Smallingerland. Vermeld bij het overmaken dat het om een gift gaat, dat is nodig als bewijs voor de belastingdienst.

Bekijk ons standaardformulier publicatieplicht ANBI